Զամբյուղ

Առաքումը ժամանակավորապես չի գործում

Հաճախ տրվող հարցեր

Contour Plus գլյուկոմետրի ճշգրտությունը ստուգվում է Contour Plus  ստուգիչ հեղուկների միջոցով:

Contour Plus գլյուկոմետրով կատարված չափումները լաբորատոր արդյունքների հետ համեմատելիս անհրաժշտ է հաշվի առնել այն փաստը, որ երկու հետազոտություններն էլ պետք է կատարվեն միևնույն արյան նմուշից:

Գլիկոլիզի հետևանքով գլուկոզայի կոնցենտրացիան արագ նվազում է (ժամում 5 - 7%):

Տուփը իր մեջ ներառում է՝ ծակող սարք,  5 հատ լանցետ, ուղեցույց, պատյան:

Contour Plus թեստ-երիզները օգտագործվում են մինչև տուփի վրա նշված ժամկետի ավարտը:

Contour Plus Գլյուկոմետրի տուփի վրա նշված ժամկետը վերաբերվում է տուփում առկա լանցետների ժամկետին:

Ջերմաստիճանը թույլատրելի դիապազոնից դուրս է:

Թեստ-երիզը լցված չէ չափման համար բավարար արյան ծավալով: Արյան կաթիլը շատ փոքր է:

Ծրագրային կամ սարքային ապահովման պոտենցիալ խափանում:

Ծրագրային կամ սարքային ապահովման պոտենցիալ խափանում:

Ծրագրային կամ սարքային ապահովման պոտենցիալ խափանում:

Ծրագրային կամ սարքային ապահովման պոտենցիալ խափանում:

Արդյունքը նորմայի սահմաններից դուրս է:

Ծրագրային կամ սարքային ապահովման պոտենցիալ խափանում:

Ծրագրային կամ սարքային ապահովման պոտենցիալ խափանում:

Չափման արդյունքը բարձր է 33,3 մմոլ/լ-ից:

Հեղինակային իրավունքները © 2021 «ԱՄ Մեդիքլ Գրուպ» ՍՊԸ: Դիզայնը և պատրաստումը` «ՎԵԲ 365» ՍՊԸ